Tekmovanje

PRISRČNO VABLJENI NA

KONCERTNI VEČER 1. MEDNARODNEGA TEKMOVANJA AMATERSKIH PEVCEV OPERE, OPERETE IN MUZIKALA COETUS CANTORUM PREBOLD 2017.

V KULTURNEM DOMU PREBOLD VAS 1. JULIJA 2017 OB 19.30 URI

PRIČAKUJEJO FINALISTI IZ ŠVEDSKE, ŠVICE, MADŽARSKE, TURČIJE, INDONEZIJE IN SLOVENIJE Z GOSTI SOLISTI.

CENA KARTE 8 EUR. INFO: 040 739 084

 

“Kdor poje, slabo ne misli.” slovenski pregovor

Z namenom obelodaniti prizadevanje amaterskih pevcev in jih predstaviti splošni javnosti, predvsem pa tudi naši lokalni skupnosti, ki jo odlikuje velika ljubezen do glasbe, kulturno društvo Antona Schwaba Prebold (v nadaljevanju: društvo) z veseljem in ponosom predstavlja prvo Mednarodno tekmovanje za amaterske pevce – Coetus cantorum.

Društvo vabi vse amaterske pevce opere, operete in mjuzikla, ne glede na starost nad 18 let, spol, narodnost ali druge osebne okoliščine, da pošljejo svoj demo posnetek skladbe iz zgoraj naštetih žanrov bodisi z navadno pošto na naslov KD Antona Schwaba Prebold, Trg 5, 3312 Prebold ali po elektronski poti na: info@coetuscantorum.si ali kdantonschwab@gmail.com, svoji vlogi pa priložijo tudi izpolnjeni obrazec spodaj. Predvidoma bo določenih 50 pevcev, ki jih bo društvo povabilo, da se udeležijo tekmovanja v Preboldu med 30. junijem in 1. julijem 2017. Posebej nagovarjamo vse glasbenike, ki jih je življenje poneslo v druge poklicne vode: oglasite se nam in poskrbeli bomo, da se bodo skupne sanje uresničile.

Prispele prijave bo društvo točkovalo glede na umetniški vtis prijavitelja (tehnika, interpretacija, muzikalnost, splošni vtis, itd…) – 80 točk, priljubljenost izbrane skladbe – 10 točk in prepričljivost umetnikovega sloga (razvidno iz prijave) –  10 točk.

Prijave profesionalnih pevcev (pridobljena zgolj višja izobrazba glasbene akademije / njej sorodne institucije ali študij na navedenih pevskih šolah; odrske izkušnje na podlagi podpisane pogodbe in podobno) ne bodo upoštevane. Status amaterskega pevca je podan, če profesionalno izobraženi pevci trenutno nimajo pogodbe za nastopanje in imajo poleg pevske izobrazbe pridobljeno še diplomo ne-pevske izobraževalne ustanove. Ne glede na zgoraj navedeno so k prijavi povabljeni vsi pevci z veljavno pogodbo o zaposlitvi za ne-pevska delovna mesta.

Povabilo bodo možni udeleženci prejeli na elektronski naslov najkasneje do 2. junija 2017, vsak povabljeni tekmovalec pa mora najkasneje do 5. junija 2017 poravnati prijavnino v višini 40 EUR na TRR društva, ki je odprt pri: Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, IBAN SI56 0483 5000 3027 233. Izbrani tekmovalci morajo vnaprej, najkasneje pa do 5.junija 2017, poslati inštrumentalno podlago (matrico z orkestrom, klavirjem,…), pri čemer ta ne sme biti avtorsko zaščitena. Tekmovalna skladba ni nujno enaka skladbi na demo posnetku v predizboru tekmovanja. Tekmovalci smejo na lastne stroške na tekmovanju sodelovati s svojim korepetitorjem, če to vnaprej napovejo.

Prijavnice je potrebno poslati do 31. maja 2017.

Izbrani tekmovalci z naključno dodeljenim vrstnim redom nastopa pred komisijo od številke 1 do 25 morajo društvu na naslovu: Trg 5, Prebold, svoj prihod prijaviti v petek 30. junija 2017, najkasneje do 15. ure. Prvih 25 tekmovalcev bo ob 15.30 pospremljenih v pevske sobe. Vsi pevci so vabljeni, da prisluhnejo nastopu svojih kolegov v Kulturnem domu, Hmeljarska cesta 8, Prebold ali pa izkoristijo čas za sprehod v naravi. Žirija bo nastop prvega dela prve etape v živo ocenjevala med 17. in 19. uro istega dne.

V soboto, 1. julija 2017 od 8. ure naprej bo skladno z vrstnim redom njihovega nastopa za upevanje v pevskih sobah dobila priložnost druga polovica povabljenih tekmovalcev, drugi del prve etape tekmovanja pa bo pred žirijo potekal od 9.30. do 11.30 ure. Tekmovalci z dodeljenim vrstnim redom med 26 in 50 se bodo lahko registrirali med 7.30 in 8.00 uro v prostorih Aninega doma (Trg 5, Prebold), začetek njihovega upevanja pa je ob 8.00.

Rezultati prve etape tekmovanja z izborom predvidoma 20 finalistov, ki bodo nastopili v sklepnem delu tekmovanja, bodo objavljeni ob 12. uri. Vrstni red nastopa finalistov bo določilo društvo.

Ob 14. uri bodo zainteresirani tekmovalci iz prvega kroga tekmovanja, razen finalistov, dobili možnost krajšega posveta s komisijo.

Drugi del tekmovanja se bo odvil v obliki koncerta, za katerega bo ob 15. uri potekala generalka z vsemi pevci. Finaliste prijazno prosimo, da ponovijo skladbo, ki so jo odpeli v prvem delu tekmovanja.

Sklepni koncert tekmovanja se bo pričel ob 19.30 uri. Po nastopu finalistov bo sledil nastop gostov, takoj za tem pa bodo razglašeni zmagovalci tekmovanja. Koncert bo zaokrožila točka vseh tekmovalcev, zato se slednje naproša, da se pridružijo nastopajočim na odru pri izvedbi Napitnice iz Traviate (Verdijeva Libiamo ne’ lieti calici).

Tekmovanje je javno, vstopnice sklepnega koncerta bodo netekmovalcem na voljo  pred nastopom.

Nagrade:

1. mesto: 500 EUR

2. mesto: 300 EUR

3. mesto: 200 EUR

Člani žirije Mednarodnega tekmovanja za amaterske pevce – Coetus cantorum:

– prof. Barbara Nagode, vodja aktiva Petje Glasbene šole Ljubljana Vič Rudnik

– ga. Shirlie Roden, akademsko izobražena pevka, skladateljica in pisateljica

– maestro Igor Švara, dirigent in pianist.

Odločitve žirije so nepreklicne in dokončne.

V primeru odpovedi udeležbe na tekmovanju bo prijavljenemu tekmovalcu vrnjenih 50% že vplačane prijavnine, v kolikor bo društvo njegovo pisno odjavo z navedbo TRR za nakazilo vračila prejelo do vključno 23.6.2017. Preostalih 50 % društvo zadrži za stroške zaradi odjave.

Prijavnica

Pravila-tekovanja