Srečanje

 

VSE PRIJATELJE OPERE, OPERETE IN MUZIKALA V NAŠIH KRAJIH TOPLO VABIMO NA

 

KONCERTNI VEČER 2. MEDNARODNEGA SREČANJA AMATERSKIH PEVCEV

OPERE, OPERETE IN MUZIKALA

COETUS CANTORUM PREBOLD 2019.

 

PRIREDITEV BO POTEKALA V SOBOTO 1.6.2019 OB 19.30 URI

VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA IN PODPORE.

 

 

DODATNE INFORMACIJE: 040 739 084

“Kdor poje, slabo ne misli.” slovenski pregovor


Z namenom obelodaniti prizadevanje amaterskih pevcev in jih predstaviti splošni javnosti, predvsem pa tudi naši lokalni skupnosti, ki jo odlikuje velika ljubezen do glasbe, kulturno društvo Antona Schwaba Prebold (v nadaljevanju: društvo), z veseljem in ponosom predstavlja drugo Mednarodno srečanje za amaterske pevce – Coetus cantorum Prebold 2019.


Društvo vabi vse amaterske pevce opere, operete in mjuzikla, ne glede na starost nad 18 let, spol, narodnost ali druge osebne okoliščine, da pošljejo svoj demo posnetek skladbe iz zgoraj naštetih žanrov bodisi z navadno pošto na naslov KD Antona Schwaba Prebold, Trg 5, 3312 Prebold ali po elektronski poti na: info@coetuscantorum.si ali kdantonschwab@gmail.com, svoji vlogi pa priložijo tudi izpolnjeni obrazec spodaj. Predvidoma bo določenih 16 pevcev (predvidoma 8 s skladbo iz operne in operetne zvrsti in 8 s skladbo s področja muzikala) , ki jih bo društvo povabilo, da se udeležijo srečanja v Preboldu dne 1.6. 2019. Posebej nagovarjamo vse glasbenike, ki jih je življenje poneslo v druge poklicne vode: oglasite se nam, veseli bomo skupnega sodelovanja.


Prispele prijave bo društvo točkovalo glede na umetniški vtis prijavitelja (tehnika, interpretacija, muzikalnost, splošni vtis, itd…) – 80 točk, priljubljenost izbrane skladbe – 10 točk in prepričljivost umetnikovega sloga (razvidno iz prijave) – 10 točk.


Prijave profesionalnih pevcev (pridobljena zgolj višja izobrazba glasbene akademije / njej sorodne institucije ali študij na navedenih pevskih šolah; odrske izkušnje na podlagi podpisane pogodbe in podobno) ne bodo upoštevane. Status amaterskega pevca je podan, če profesionalno izobraženi pevci trenutno nimajo pogodbe za nastopanje in imajo poleg pevske izobrazbe pridobljeno še diplomo ne-pevske izobraževalne ustanove. Ne glede na zgoraj navedeno so k prijavi povabljeni vsi pevci z veljavno pogodbo o zaposlitvi za ne-pevska delovna mesta.


Organizator izbranim pevcem za izvedbo naslednjih skladb ponuja možnost nastopa ob spremljavi 15-članskega orkestra v živo: 


O, mio babbino caro (Puccini)


Meine Lippen sie kuessen so heiss (Lehar)


Je veux vivre (Gonoud)


Barcarolle (Offenbach)


Gorenjski slavček – Melodije srca (Foerster)


Song to the moon (Dvorak)


Vilja Lied (Lehar)


Habanera (Bizet)


Ave Maria (Mascagni)


Think of me (Webber)


Memory (Webber)


Impossible dream (Leigh)


Habanera (Bizet)


Ave Maria (Mascagni)


All That Jazz (Kander).


Prosimo vzemite v obzir, da je predvidena vaja z orkestrom dne 25.5.2019.


Povabilo bodo možni udeleženci prejeli na elektronski naslov najkasneje do 1. maja 2019, vsak povabljeni nastopajoči pa mora najkasneje do 6. maja 2019 poravnati prijavnino v višini 20 EUR na TRR društva, ki je odprt pri: Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, IBAN SI56 0483 5000 3027 233. Izbrani pevci morajo vnaprej, najkasneje pa do 6. maja 2019, poslati inštrumentalno podlago (matrico z orkestrom, klavirjem,…), pri čemer ta ne sme biti avtorsko zaščitena. Izbrana skladba ni nujno enaka skladbi na demo posnetku v predizboru srečanja. 


Prijavnice je potrebno poslati do 26. aprila 2019.


Izbrani pevci z naključno dodeljenim vrstnim redom nastopa od številke 1 do 16 morajo društvu na naslovu: Trg 5, Prebold, svoj prihod prijaviti v soboto, 1. junija 2019, najkasneje do 9. ure. Koncert izbranih pevcev je javen, vstopnice zanj pa bodo na voljo pred nastopom. Vsak nastopajoči je upravičen do ene vstopnice za svojega spremljevalca, pri čemer mora ime slednjega vnaprej sporočiti organizatorju.


Kompenzacija za udeležbo na srečanju:


Organizator za vse pevce na dan koncerta v dopoldanskem času prireja mini mojstrski tečaj pri Andreji Zidarič ali/in Urški Arlič Gololičič ter neformalno druženje s povabljenimi gosti po samem koncertu. 


V duhu kolegialne podpore in namena srečanja se navezuje stike med nastopajočimi in organizatorji prireditev v lokalni skupnosti.


 


Organizacijski odbor srečanja pevcev Coetus cantorum je hvaležen za podporo strokovnjakov:


– prof. Barbara Nagode, vodja aktiva Petje Glasbene šole Ljubljana Vič Rudnik,


– maestro Igor Švara, dirigent in pianist,


 – Andreja Zidarič, operna solistka,


-Urška Arlič Gololičič, operna solistka,


– prof. dr. dr. h. c. Janez Kranjc.


 


V primeru odpovedi udeležbe bo prijavljenemu pevcu vrnjenih 50% že vplačane prijavnine, v kolikor bo društvo njegovo pisno odjavo z navedbo TRR za nakazilo vračila prejelo do vključno 20.5.2019. Preostalih 50 % društvo zadrži za stroške zaradi odjave.

prijavnica