Tekmovanje

VSE PRIJATELJE OPERE, OPERETE IN MUZIKALA V NAŠIH KRAJIH OBVEŠČAMO, DA

 

KONCERTNI VEČER 2. MEDNARODNEGA TEKMOVANJA AMATERSKIH PEVCEV OPERE, OPERETE IN MUZIKALA

COETUS CANTORUM PREBOLD 2018 LETOS, ŽAL, ODPADE.

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA RAZUMEVANJE IN DOSEDANJO PODPORO.

 

 

DODATNE INFORMACIJE: 040 739 084

 

 “Kdor poje, slabo ne misli.” slovenski pregovor

Z namenom obelodaniti prizadevanje amaterskih pevcev in jih predstaviti splošni javnosti, predvsem pa tudi naši lokalni skupnosti, ki jo odlikuje velika ljubezen do glasbe, kulturno društvo Antona Schwaba Prebold (v nadaljevanju: društvo), z veseljem in ponosom predstavlja drugo Mednarodno tekmovanje za amaterske pevce – Coetus cantorum.

Društvo vabi vse amaterske pevce opere, operete in mjuzikla, ne glede na starost nad 18 let, spol, narodnost ali druge osebne okoliščine, da pošljejo svoj demo posnetek skladbe iz zgoraj naštetih žanrov bodisi z navadno pošto na naslov KD Antona Schwaba Prebold, Trg 5, 3312 Prebold ali po elektronski poti na: info@coetuscantorum.si ali kdantonschwab@gmail.com, svoji vlogi pa priložijo tudi izpolnjeni obrazec spodaj. Predvidoma bo določenih 16 pevcev (predvidoma 8 s skladbo iz operne in operetne zvrsti in 8 s skladbo s področja muzikala) , ki jih bo društvo povabilo, da se udeležijo tekmovanja v Preboldu dne 2.6. 2018. Posebej nagovarjamo vse glasbenike, ki jih je življenje poneslo v druge poklicne vode: oglasite se nam, veseli bomo skupnega sodelovanja.

Prispele prijave bo društvo točkovalo glede na umetniški vtis prijavitelja (tehnika, interpretacija, muzikalnost, splošni vtis, itd…) – 80 točk, priljubljenost izbrane skladbe – 10 točk in prepričljivost umetnikovega sloga (razvidno iz prijave) – 10 točk.

Prijave profesionalnih pevcev (pridobljena zgolj višja izobrazba glasbene akademije / njej sorodne institucije ali študij na navedenih pevskih šolah; odrske izkušnje na podlagi podpisane pogodbe in podobno) ne bodo upoštevane. Status amaterskega pevca je podan, če profesionalno izobraženi pevci trenutno nimajo pogodbe za nastopanje in imajo poleg pevske izobrazbe pridobljeno še diplomo ne-pevske izobraževalne ustanove. Ne glede na zgoraj navedeno so k prijavi povabljeni vsi pevci z veljavno pogodbo o zaposlitvi za ne-pevska delovna mesta.

Povabilo bodo možni udeleženci prejeli na elektronski naslov najkasneje do 1. maja 2018, vsak povabljeni tekmovalec pa mora najkasneje do 5. maja 2018 poravnati prijavnino v višini 30 EUR na TRR društva, ki je odprt pri: Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, IBAN SI56 0483 5000 3027 233. Izbrani tekmovalci morajo vnaprej, najkasneje pa do 5. maja 2018, poslati inštrumentalno podlago (matrico z orkestrom, klavirjem,…), pri čemer ta ne sme biti avtorsko zaščitena. Tekmovalna skladba ni nujno enaka skladbi na demo posnetku v predizboru tekmovanja. Tekmovalci smejo na lastne stroške na tekmovanju sodelovati s svojim korepetitorjem, če to vnaprej napovejo. V kolikor bodo nastopili z uradnim korepetitorjem tekmovanja, morajo do 5. maja 2018 poslati notni material.

Prijavnice je potrebno poslati do 25. aprila 2018.

Izbrani tekmovalci z naključno dodeljenim vrstnim redom nastopa pred komisijo od številke 1 do 16 morajo društvu na naslovu: Trg 5, Prebold, svoj prihod prijaviti v soboto, 2. junija 2018, najkasneje do 9. ure. Vsi pevci so vabljeni, da prisluhnejo nastopu svojih kolegov v Kulturnem domu, Hmeljarska cesta 8, Prebold ali pa izkoristijo čas za sprehod v naravi. Tekmovalcem bo dana možnost upevanja in kratke tonske vaje. Tekmovanje je javno, vstopnice sklepnega koncerta bodo netekmovalcem na voljo pred nastopom. Vsak tekmovalec je upravičen do ene vstopnice za svojega spremljevalca, pri čemer mora ime slednjega vnaprej sporočiti organizatorju.

Kompenzacija za udeležbo na tekmovanju:

Organizator vsem povabljenim finalistom (nekaterim z aktivno, drugim s pasivno udeležbo) na dan koncerta v dopoldanskem času prireja mini mojstrski tečaj, čigar predavatelj je naveden na tej spletni strani pod zavihkom Mojstrski tečaj ter neformalno druženje s povabljenimi gosti po samem koncertu. V kolikor bodo zunanje okoliščine to dovoljevale, bo vsak finalist prejel tonski posnetek nastopa.

Opera in opereta

V duhu kolegialne podpore in namena tekmovanja vsi finalisti dobijo potrdilo o udeležbi, tekmovalcu z najvišjim številom točk pa organizator izroči denarno nagrado.

Muzikal

V duhu kolegialne podpore in namena tekmovanja vsi finalisti dobijo potrdilo o udeležbi, tekmovalcu z najvišjim številom točk pa organizator izroči denarno nagrado.

 

Člani žirije Mednarodnega tekmovanja za amaterske pevce – Coetus cantorum:

– prof. Barbara Nagode, vodja aktiva Petje Glasbene šole Ljubljana Vič Rudnik,

– maestro Igor Švara, dirigent in pianist

 – Andreja Zidarič, solistka opere, operete in muzikala.

Odločitve žirije so nepreklicne in dokončne.

V primeru odpovedi udeležbe na tekmovanju bo prijavljenemu tekmovalcu vrnjenih 50% že vplačane prijavnine, v kolikor bo društvo njegovo pisno odjavo z navedbo TRR za nakazilo vračila prejelo do vključno 21.5.2018. Preostalih 50 % društvo zadrži za stroške zaradi odjave.

PRAVILA TEKMOVANJA

Prijavnica